Зубрите се завръщат в Родопите

Природа Околна среда България

Зубри (европейски бизони) отново се разхождат свободно из Родопите. Това ще подпомогне развитието на местното биоразнообразие и ще подкрепи местния туризъм.
За първи път от векове насам зубри се разхождат из Родопите
Снимка: Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Staffan Widstrand / Rewilding Europe
За първи път от векове насам зубри се разхождат из Родопите Снимка: Staffan Widstrand / Rewilding Europe Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Зубрите изчезват от нашите земи през Средновековието, а в резултат на ловуване и загуба на хабитати почти изчезват от Европа в началото на двайсти век. Различни програми за повторно въвеждане на вида успяват да възстановят популациите в Централна и Източна Европа, предимно в Полша и Беларус, а в Североизточна България през 1960-те се появява малко стадо зубри.

От това лято  стадо  от седем животни (две мъжки и пет женски) живее в ловния резерват „Студен кладенец“, където екип на Rewilding Rhodopes наблюдава поведението и движението им.

„Това е невероятен момент“, казва Христо Христов, който е част от екипа на Rewilding Rhodopes. „Животните отново заемат мястото си  в предишната екологична ниша, търсят храна и вода, учат се да се защитават срещу вълци и чакали и изследват предизвикателния терен.“ Зубрите ще живеят наред със сърни, вълци, лешояди и други застрашени видове. Добрата новина е, че една от женските вече е родила и малкото и майката са добре.

„Развълнувани сме много от новото попълнение“, казва Христов. „Малкото е родено в една от най-дивите части на резервата и не се отделя от стадото. Зубърчето е символ на надежда за едни по-диви и по разнообразни в биологично отношение Родопи. Поради това я нарекохме Надежда.“

„Европейският бизон ще доведе до много ползи за дивата природа и хората“, допълва Христов. „Стадото вече е туристическа атракция и ще ни помогне да развием природния туризъм.“

Организацията Rewilding Europe работи за възстановяването на популацията на европейския бизон в Източните Родопи от края на 2013 г. , когато в „Студен кладенец“ пристигат пет животни от Германия. След адаптирането им през 2015 г. се ражда първото малко в Родопите. През ноември 2017 г. са дарени още два зубъра от немски зоопарк.

Днес европейският бизон, наред с други видове като евразийския бобър и морски орел, отново се завръщат в Европа. Очаква се броят на зубрите в Европа да стигне 4000.