Зората на китайската цивилизация

Цивилизация

Погрешно смятани за част от Великата китайска стена, развалините на гигантски пирамидален град разкриват царствена цитадела – най-голямото известно неолитно селище в Китай, датиращо отпреди 4300 години.

Април 2022

Вижте повече

Април 2022