Знамена от различни краища на света

Цивилизация

Вексилология: това е официалният термин, който се използва, когато става дума за научното изследване на знамената – на техния символизъм, значимост и дизайн. Разгледайте галерията!
© Снимка: Ира Блок, National Geographic Creative

Галерия | Знамена от различни краища на света

Вижте 16 снимки