Животински интелект

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Учените могат да изчислят интелигентността на едно животно посредством число, което се основава на големината на мозъка му и тази на тялото.

Колкото по-висока е тази стойност, толкова „по-умно“ е животното.

В брой май списание National Geographic KIDS ти представя класацията според този критерий.

Май 2015

Вижте повече

Май 2015