Жирафи: рискован план за спасяването им

Природа

До 2016 г. се смятало, че всички жирафи принадлежат към един-единствен вид – Giraffa camelopardalis. Но днес генетичният анализ подсказва, че на практика жирафите принадлежат към четири отделни вида, които се различават повече един от друг, отколкото кафявите от белите мечки.

А тези четири вида могат допълнително да се класифицират в пет подвида, включително редкият западноафрикански жираф, чиито представители сега се срещат само в региона Куре в Нигер. Въз основа на тази нова таксономия всички видове с изключение на два подвида се смятат за уязвими, застрашени или критично застрашени, а в цяла Африка популациите са намалели с над 40% през последните три десетилетия, като в света са останали около 110 000 жирафа. Преместването на животните може да спаси някои видове, но поражда нови рискове.

Март 2020

Вижте повече

Март 2020