Защо знаем толкова малко за друидите?

Цивилизация Наука

© Снимка: Chris Young, PA/AP

Галерия | Защо знаем толкова малко за друидите?

Вижте 2 снимки

от ERIN BLAKEMORE National geographic

Дали друидите са били мирни жреци или опасни пророци? Дали са почитали природата или са разпалвали бунтове? За тази древна социална класа не се знае много, но това не е спирало хората да предполагат каква е била същинската им природа.

Най-ранните сведения за друиди датират от I век пр. Хр., но е много вероятно да са установили специалната си роля в древните общества на днешна Британия, Ирландия и Франция доста преди това. Думата идва от латинската транскрипция на келтската дума за социална класа хора, които са се занимавали с пророчества и ритуали.

Тъй като древните келти не са имали писменост всичките сведения за друиди идват от външни източници, най-вече от римски такива. Друидите „се занимават с неща свещени, извършват публични и частни жертовприношения и тълкуват всички аспекти на религията“, пише Юлий Цезар през 50-те пр.Хр. след като Рим нахлува в Галия (днешна Франция). Императрър забелязал интересът им към астрономия, тяхната начетеност и смелостта им, както и обичаят им да принасят в жертва свои сънародници, за да спечелят благоразположението на боговете - те пълнели чучела с живи мъже и жени и ги изгаряли на клада.

Други римски автори казват за друидите, че обичат кръв. Плиний Стари, че ценят както имела, така и човешките жертвоприношения. „Да убиеш човек се е считало за акт на най-висока набожност“, пише той, „а да се изяде месото означавало най-висша благословия за здравето“.

Практикуващите езически обичаи друиди представлявали сериозна заплаха за римляните, които се страхували от друидската власт над келтските общности, завладени от Рим. Класикът Джейн Уебстър смята, че апокалиптичните видения и обреди на друидите са били възприемани като акт на съпротива спрямо римските завоеватели, и те били изкорененис управлението на Октавиан Август през 27 г. пр. Хр.

Християнството започва да навлиза във Франция и Британските острови през Ι век σл. Хр. и с течение на времето заличило много от келтските традиции. Но друдите продължили да изникват в средновековната литература, където текстове споменават, че езическите свещеници по-късно станали лечители и магьосници. Въпреки това, тъй като нямаме писмени сведения от келтите преди приемането на християнството е буквално невъзможно да се потвърдят тези твърдения.

Те са претърпели няколко възраждания през хилядолетията, в това число през романтичната епоха и в лицето на модерния друидизъм.

Идеята за друидите е свързана с магия и мистерия.