Защитават земята си и плащат с живота си

Цивилизация

От 2016 г. насам 1297 обществени водачи в Колумбия са били убити, след като са оказали съпротива на строителни компании и наркокартели. Автохтонни водачи, учители, фермери и други са били взети на мушка, след като са говорили против вредите върху техните земи и култура.

Септември 2022

Вижте повече

Септември 2022