Заплаха под земята

Природа Наука

Арктическата вечна замръзналост се топи много по-бързо от очакваното, преобразявайки терена и освобождавайки въглеродни газове, които могат да ускорят климатичните промени.

Галерия | Заплаха под земята

Вижте 5 снимки

Скорошни открития подсказват, че въглеродът ще се освободи по-бързо, докато планетата се затопля. Заради неочакваната скорост на затопляне на Арктика и тревожния начин, по който водата от разтопената замръзналост се движи през полярните пейзажи, сега изследователите подозират, че за всеки градус по Целзий, с който се вдига средната температура на Земята, вечната замръзналост може да освободи еквивалента на 4 до 6 годишни емисии от въглища, нефт и природен газ – от двойно до тройно повече от предположенията на учените допреди няколко години. Ако не ограничим използването на изкопаеми горива, в рамките на няколко десетилетия вечната замръзналост може да е толкова голям източник на парникови газове, колкото днес е Китай – страната с най-големи емисии в света.

Декември 2019

Вижте повече

Декември 2019