Замърсяване

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Населението на Земята денонощно произвежда... боклуци! Замърсяването може да вреди на дивата природа години наред.

Всяка година в океана попадат 8,8 милиона тона пластмаса, които застрашават над 700 вида морски животни. Но пластмасовите отпадъци не са единственият проблем. Понякога нефт се разлива в морето, селскостопански продукти – торове и пестициди – се просмукват в почвата, а дори и прекомерният шум и излишната светлина могат да замърсят околната среда. От NG Kids ще научиш как можеш да намалиш своя личен дял в замърсяването.

Август 2018

Вижте повече

Август 2018