Закриляни от закона (от брой май 2008 г.)

България

 Тези, които са минавали през националните паркове „Рила", „Пирин" или „Централен Балкан", не може да не са съзирали високо сред скалите стада балкански диви кози (Rupicapra rupicapra balcanica). В миналото популацията им е била значително по-многобройна. Но хората от векове изтребват този ендемичен за планините на Балканския полуостров подвидвид, което води до постепенното му изчезване. Днес 80% от дивите кози на територията на ЕС се срещат в гореспоменатите паркове на България, както и в държавните дивечовъдни станции в Западни Родопи. Козата лесно избягва естествените си врагове, тъй като се катери бързо по труднодостъпни места, и затова рядко се бои от хората. Така обаче често става жертва на бракониери, за които рогата на дивите кози са високо ценен трофей. За да стимулира борбата с бракониерството, Българска фондация Биоразнообразие създаде специален награден фонд за паркови служители, заловили бракониери: от април 2008 г. наградата за залавянето на бракониер е 1000 лева.

-Виолета Ненова

Свали като PDF