Загадъчен човек

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Двама изследователи проучват част от пещерната система Изгряваща звезда край Йоханесбург в Република Южна Африка.

Докато се провират, внезапно се натъкват на шахта в пода. Внимателно се спускат в камерата отдолу. Тук, на 30 м под земята, откриват нещо неочаквано: подът на камерата е покрит с човекоподобни кости. NG KIDS ти представя историята на откриването на костите от непознат досега човешки прародител, когото наричат Homo naledi.

Март 2017

Вижте повече

Март 2017