Жаби срещу гъби

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Тъмнозелена ръбеста дървесна жаба квака тихо, докато си почива на клон в една гора в Бразилия. Внезапно скача към друг клон. Докато лети във въздуха, тя показва яркооранжевото си коремче.

Видът, който живее в тропическите гори на Южна Америка, някак си е успял да се спаси от заплахата – смъртоносни гъбички, наречени хитриди, които нападат кожата на земноводните.

National Geographic KIDS ти разказва как учените се борят да спасят земноводните от смъртоносна заплаха.

Октомври 2016

Вижте повече

Октомври 2016