Върхът на върховете или… Място за герои

Пулсът на времето

… понеже си пръст и в пръстта ще се върнеш…

В Регионален исторически музей - Перник може да видите изложбата "Некрополите на богатите и на бедните траки (XI-IV в. пр.Хр.)". Тя съчетава археологическите находки от два интересни и важни за възстановяването на културата през I-во хилядолетие пр.Хр. некропола - този над село Врабча и големия регионален некропол между селата Дрен-Делян.

Махалата Маниш на село Врабча… ридът между върховете Драговски и Стакьов камик – място между Земята и Небето, между скалите и облаците... Върхът на върховете… Точно определение на чувството, което човек изпитва, разхождайки се там. Чувство, което са изпитвали и древните, когато преди 2800 години са решили тук да погребват своите скъпи покойници.

Изгледът от и към некропола е отличен. Особено е впечатляваща гледката към скалната планинска верига на Гребен на запад, към планините Стража, Любаш и Витоша на изток и към връх Ком – на север.

Надморската височина е 980 м, но силно разчленените планински вериги и дълбоките речни дерета, преминаващи в широки долини, създават усещането за голяма планина и нейната връзка с небето… Вероятно затова древните са го избрали за последно убежище на тленните останки на своите близки, на своите герои.

В района преобладават дърветата, наричани от местните „кълн“ – полски клен. Оттам идва името на местността. Допреди 50 години на Петровден тук се е провеждал ежегодният курбан на махалата, наричан от местните светъц. След обезлюдяването ѝ традицията замира.

Некрополът се намира непосредствено до поляната, на която се е служил Светъц. Съставен е от два успоредни вала с ориентация север-юг. Единственият досега известен пример на организация на гробното пространство по подобен начин е некрополът Дрен-Делян.

Археологически разкопки на некропола са провеждани през 2019 и 2020 г. Проучена е голяма част от големия каменен вал. Установено е, че той е изграден от долепени и припокриващи се каменни могилки. Локализирани са 26 гроба с кремация и инхумация. Регистрирани са всички възможни разновидности при погребенията с трупоизгаряне – кремация на място, кремация извън проучвания участък, кремация в урна.

При погребенията с инхумация разнообразието също е много голямо – от безразборно разпилени човешки кости до съзнателно рязани крайници. За момента това е най-ранният засвидетелстван подобен обичай в света (VІІІ – VІ в.пр.Хр.). Поради какви причини древните ни предци са го практикували и какъв смисъл са влагали в него – за нас все още е загадка.

Ориентацията на гробовете също е най-разнообразна – запад-изток, североизток-югозапад, север-юг и юг-север. Прави впечатление, че ранните гробове са с ориентация запад-изток.

Открити са множество интересни бронзови, медни и железни предмети. Намерено е голямо количество фрагменти от богато украсени керамични съдове. Керамиката и металните предмети са изработени в характерния за VIII-VI в. пр.Хр. „Басараби стил“, разпространен на широка територия в Румъния, България, Сърбия и Северна Македония.

Според античния автор Конон гробът на Орфей е бил: „голяма могила, оградена със свещен двор, почитан отначало като Хероон, а после като светилище“… Описание, което удивително отговаря на ситуацията в местността Кълн, където семействата от махалата Маниш, разположена на 400 м под некропола, са празнували своя Светъц. На всеки Петровден те са се разполагали около конкретен камък, на поляна в близост до некропола, в който преди 3000 хиляди години древните са погребвали своите херои…

А камъните, около които са се събирали семействата на Светъц, имат точно съвпадение с разположението на камъните на съответните семейства в съвременното гробище.

Една индийска мъдрост гласи: Всичко е свързано с всичко

Съвместно с откриването на изложбата бе представен и филмът "Върхът на върховете или… Място на герои". Той е посветен на некропола край с. Врабча. Режисьорът му е Симеон Григоров. Текстът е на Филип Михайлов.