Венера е била подходяща за живот

Наука

Венера е най-горещата планета в нашата Слънчева система. При сравнително постоянна средна температура от 462 градуса по Целзий денем и нощем и въздушна среда, която се състои предимно от въглероден диоксид не може да говорим за наличието на условия за живот. Но това не винаги е било така.
Апарат на Руската академия на науките в орбита около Венера
Снимка: NASA/JPL-Caltech
Апарат на Руската академия на науките в орбита около Венера Снимка: NASA/JPL-Caltech

Както установяват учените от университета Бангор /Великобритания/, Венера някога е била място с много по-студена повърхност и дори е имало океани.

На Венера са й нужни 243 дни да се завърти около оста си и бавното въртене не позволява съществуването на течни океани на нейната повърхност. Иронията е, че вероятно именно наличието на океани е причинило бавното въртене на планетата.

Океани ли са забавили въртенето на Венера?

Просто казано триенето, което се получава при приливи и отливи между океана и морското дъно служи като спирачка за въртенето на планетата.

За да провери този процес Матиас Грийн, океанограф в университета Бангор, и колегите му от НАСА и Вашингтонския университет извършват серия от симулации. Екипът изследва как приливите на океани с различна дълбочина могат да повлияят върху скоростта на въртене на Венера.

Резултатът: „спирачките“ вероятно са забавили Венера до сегашната й скорост за периода от около 10 до 50 милиона години. „Настоящето проучване показва колко важни могат да се окажат приливите за промяната във въртенето на планетата и колко важни са те за да бъде планетата обитаема“, казва Грийн.

Според проучването е много вероятно Венера някога да е била покрита с множество океани – като тогава дори е било възможно наличието на живот. Забавянето на скоростта на въртене впоследствие води до не толкова благоприятни условия за живот.