Великата българска гора

България

Днес прочутата през Античността и Средновековието Magna Silva Вulgarica е само блед спомен за гигантските гори от времето на тогавашните българи.

През далечното минало в българските земи са се простирали вековни гори. В многобройни свидетелства от античната и средновековната епоха, а дори и през XVIII–XIX в. се съобщава за необятните лесове не само в Стара планина, Средна гора, Странджа, Родопите, Рила, Пирин, планините на Македония, но и в полетата на Мизия и Тракия. Днес прочутата през Античността и Средновековието Magna Silva Вulgarica е само блед спомен за гигантските гори от времето на тогавашните българи. Мечтата за възстановяването й навярно е утопия, но е радващо променящото се отношение на все повече българи към това безценно богатство и „дивата“ природа като цяло. В днешните времена на климатични катаклизми, апокалиптични пожари в Сибир, Амазония и Австралия, включително пандемията от Ковид-19, опазването на българското горско богатство е кауза с национални, европейски, а и с чисто човешки измерения.

Септември 2020

Вижте повече

Септември 2020