В битката

Наука

Жените играят все по-активна роля във въоръжените сили – служат на фронта във военни конфликти и като миротворци в горещи точки по света.

От сирийската пустиня и тревистите равнини на Южен Судан до разкъсваната от война джунгла в Западна Колумбия, все повече жени служат на първа линия във въоръжени конфликти. Униформите и животът им се различават, но посочват сходни причини за постъпването си в армията. Искат да служат на страната си. Искат да демонстрират самочувствие, компетентност и сила и да послужат за пример на своите деца, като едновременно с това се докажат пред себе си.

Октомври 2020

Вижте повече

Октомври 2020