Удивителни животни

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

В парка „Тарангире“ в Танзания живеят много диви животни, 2100 от тях са жирафи. Но един от тях е специален и лесно различим – белият жираф Омо.

Докато Омо бил жирафче, основната опасност била да не го убият лъвовете, хиените и леопардите. Днес по-опасни за него са хората, които законно ловуват жирафи заради месото им. От NG KIDS ще научиш на какво се дължи необичайната окраска на Омо.

Май 2017

Вижте повече

Май 2017