Удивителна дива земя

Природа

За да подпомогне опазването на най-големия си резерват за диви животни „Ниаса“ с площ от 42 000 кв.км, Мозамбик предоставя на местните жители дял в неговия успех. Сега някои от тях помагат за поддържането на тази великолепна дива земя.

Октомври 2023

Вижте повече

Октомври 2023