Природозащитници намериха отровени четири безценни лешояда

България Природа

Природазащитници намериха четири отровени картала (черен лешояд) край с. Тича, Община Котел. Птиците са загинали в понеделник, 14 март - тъжен ден за българската природа.

Малкият BE1 Мичев – Боев в гнездото си, преди да излети. Снимка от 2021 г.

Малкият BE1 Мичев – Боев в гнездото си, преди да излети. Снимка от 2021 г.

© Любомир Андреев

National Geographic България препечатва текста от страницата на проекта „Светло бъдеще за черния лешояд“ - част от платформата на “Зелени Балкани”, със съгласието на природозащитната организация. Заглавието е променено от редакцията.

Четири от нашите безценни черни лешояда са отровени край с. Тича! Сред тях е и нашият любимец Мичев - Боев, който беше първото отгледано в дивата природа малко, след като десетилетия преди това видът се числеше като изчезнал в Червената книга! Това е трагично за българската природозащита събитие...

Днес [14 март], след получаване на обезпокоителни данни от сателитните предаватели, с които птиците са екипирани, колеги от ФДФФ откриха в района на с. Тича, Община Котел труповете на четирите картала, един обикновен мишелов и две овчарски кучета, от които са се хранели птиците. Твърде вероятно кучетата са били отровени, а труповете им изхвърлени, където ги намират лешоядите и се отравят по хранителната верига.

Районно управление на полицията Котел образува предварително разследване по случая, а Окръжна прокуратура Сливен, РИОСВ Стара Загора, БАБХ Сливен и ЮИДП Сливен предприеха законово предвидените действия съобразно своите компетенции. Благодарим им за бързата реакция!

Благодарим за бързата реакция и на дежурния служител от 112. Надяваме се на бързо разплитане на случая и понасянето на наказания от виновните!

Четири екземпляра от вида черен лешояд (Aegypius monachus), така ще бъдат записани в безчувствените протоколи на институциите, а за нас ще останат „нашите лешояди“, „нашите деца“…

Три от тях са дарени от Правителство на Екстремадура - Кралство Испания с идеята за възстановяване на българската популация, България да стане техен дом и място за създаване на семейство и ново поколение:

М5 – с име Враца, пристигнал от Испания през 2019 г., освободен в ПП „Врачански Балкан“ през 2020 г.

Х1 – Българ, пристига от Испания през 2020 г., освободен в ПП „Сините камъни“ през 2021 г.

L1 – Бай Иван, пристига от Испания през 2020 г. освободен в ПП „Сините камъни“ през 2021 г.

А четвъртият е „нашето дете“ BE1 Мичев – Боев така чакано 30 години, излюпен на 19.05.2021 г. на територията на Котленска планина и волно полетял в българското небе. Колко много се радвахме, че миналата есен не пое да скита немил недраг из чуждите земи. Защото по време на тези скитания младите и неопитни птици често не оцеляват. Но ето, че съдбата му е била да загине на родна земя…

На 14 март природозащитниците от "Зелени Балкани" намират четири отровени картала край с. Тича, Община Котел.

На 14 март природозащитниците от "Зелени Балкани" намират четири отровени картала край с. Тича, Община Котел.

© Зелени Балкани

Отровите за един миг погубват безценни животни и труда на толкова много хора в България и чужбина, отдали се на идеята за възстановяването на вида: Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна, Дружество за защита на хищните птици, Фондацията за опазване на лешоядите, Правителство на Екстремадура - Кралство Испания, фондация Евро Натур и още много организации, природни паркове, европейски зоопаркове и институции. Нямаме думи да опишем, колко ни е трудно и мъчно, но ще трябва да намерим сили, въпреки стореното, да продължим напред.

Защитеният вид

Черният лешояд е консервационно значим вид – поставен е под защита със Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – от 2002 г. Видът е включен в Червената книга на Р България, както и в Приложение No 3 към чл. 37 от ЗБР, като защитен вид и в Приложение No 2 към чл.6, ал.1, т.2 и т.3 от ЗБР, като вид, изискващ обявяване на зони за защита на местообитания, чрез мрежата Натура 2000.

© Зелени Балкани

Всички органи са сезирани и започва разследване по случая.