Твърде горещо за живот

Природа

Нарастващата жега през XXI в. вероятно ще изтласка милиони хора и цели региони извън зоните им на комфорт.

Докато парниковите газове продължават да се натрупват в атмосферата, горещите вълни ще стават по-дълги, а отделните дни – по-горещи. Последните 6 години са били най-топлите, регистрирани някога, а 2019 г. донесе най-големите температурни рекорди в 6 западноевропейски държави.

Юли 2021

Вижте повече

Юли 2021