Траяновата колона

Цивилизация

Изваяна от мрамор, чудната колона на Траян се извисява над Рим.
Текст: Андрю Къри; снимки: Кенет Гарет
Текст: Андрю Къри; снимки: Кенет Гарет

Галерия | Траяновата колона

Вижте 8 снимки

По време на две последователни войни между 101 и 106 г. сл.Хр. император Траян повел десетки хиляди римски войници, пресякъл Дунава по два от най-дългите мостове, виждани някога в древния свят, два пъти разгромил могъщо варварско царство в собствените му планински земи и систематично го изличил от лицето на Европа.

Траяновата война с даките – древен народ, обитавал днешна Румъния – била най-знаменателното събитие в неговото 19-годишно управление. Плячката, която донесъл обратно, била стъписваща. Един тогавашен хронист се похвалил, че завоеванието донесло почти четвърт милион килограма злато и близо половин милион килограма сребро, да не говорим за плодородната нова провинция.

Плячката променила облика на Рим. В чест на победата си Траян поръчал нов форум, който включвал обширен площад, опасан с колонади, две библиотеки и величествена обществена сграда, известна като Базилика Улпия, а вероятно дори и храм. Форумът бил „единствен под небесата“ – възторгва се един древен историк, „неподлежащ на описание с думи и невъзможен за имитиране от смъртни човеци“.

Над него се извисявала каменна колона с височина 38 м, увенчана с бронзовата статуя на победителя. По ствола й, подобно на съвременен комикс, се вие разказ за Дакийските походи: хиляди изваяни в детайли римляни и даки маршируват, строят, воюват, плават, прокрадват се, преговарят, умоляват и гинат в общо 155 сцени. Завършена през 113 г., колоната стои на мястото си вече над 1900 години.

Днес туристите проточват шии към него, докато гидовете разказват историята. Трудно можеш да различиш изронените релефи над първите няколко намотки на разказа. Навсякъде наоколо руините – празни пиедестали, напукани плочи, прекършени колони и натрошени статуи – загатват за великолепието на Траяновия форум, свидетелство за отминала имперска слава.

Май 2015

Вижте повече

Май 2015