Топ 20 на най-големите урбанизирани територии в света

Цивилизация

През последните години за пръв път в историята световното градско население надхвърли границата от 50% от цялото население на планетата. Публикуван през април 2016 г. доклад "Demographia World Urban Areas (Built-Up Urban Areas or Urban Agglomerations) 12th Annual Edition: April 2016" подрежда най-големите урбанизирани територии в света.
Симка: iStock
Симка: iStock

Галерия | Топ 20 на най-големите урбанизирани територии в света

Вижте 21 снимки

Метрополните райони обхващат най-често 1 доминиращ град (по-рядко - няколко големи града) и намиращите се наоколо по-малки градове, други селища и урбанизирани територии.  Доминиращият голям град, наричан метрополис, свързва населените места в района социално, икономически, транспортно, географски и културно. Характерното в случая е, че разстоянията между населените места може да са значителни, а самият район да включва и неурбанизирани и селски територии, тъй като свързването помежду им се основава на икономическо преплитане и пътуващи работници, живеещи в друго населено място.

За разлика от метрополните райони, урбанизираните територии представляват обединение на големите градове с разположените около тях по-малки селища, наричани предградия, градове-спални или сателитни градове. Урбанизираната територия по дефиниция включва само градска среда, без пустеещи територии или обработваеми земи. Понякога за онагледяване на понятието "урбанизирана територия" се използва визуално по-лесният за възприемане "градски отпечатък" - осветената територия, която може да се наблюдава от самолет или сателит при ясна нощ.

В галерията са представени първите 20 по големина урбанизирани територии в света.

С население от 1 милион 320 хиляди души София заема 381-о място в глобалната класация на урбанизираните територии.

Целият доклад е публикуван на: www.demographia.com/db-worldua.pdf 

Подобни материали:

Най-големите урбанизирани региони в Европа