Тези женски жаби симулират смъртта си, за да избягат от груповото чифтосване

Наука Природа

Женските европейски планински жаби (Rana temporaria) се преструват на мъртви, за да избегнат чифтосване по време на тяхното „експлозивно“ размножаване, когато няколко мъжки се опитват да се качат на една женска едновременно.

Европейските планински жаби (Rana temporaria) са "експлозивни размножители" - понякога мъжките създават топка на чифтосване с няколко други...

Европейските планински жаби (Rana temporaria) са "експлозивни размножители" - понякога мъжките създават топка на чифтосване с няколко други мъжки, като всички се опитват да се качат на една женска едновременно.

© Ан Коутси / Shutterstock

Те са разработили редица начини да избягат от чифтосването, включително търкаляне, сумтене и дори симулиране на собствената си смърт, откриват учени, които публикуват изследването си в Royal Society Open Science.

Rana temporaria са известни като "експлозивни" размножители. Те се събират в групи, известни като топки на чифтосване, когато шест или повече мъжки се опитват да се качат на една женска едновременно, за да се чифтосат в езера.

„В някои случаи женската може да бъде убита в тези топки на чифтосване“, казва за Live Science Каролин Дитрих, изследовател в Природонаучния музей в Берлин.

Но женските са разработили няколко техники, за да избегнат чифтосването. „Вместо да бъдат пасивни и безпомощни, ние откриваме, че женските могат да използват три ключови стратегии за избягване на мъжки, с които не искат да се чифтосват – или защото не са готови за размножаване, или не искат да се чифтосват с определен мъжки“, казва Дитрих.

Изследователите събират мъжки и женски европейски планински жаби от езеро по време на размножителния сезон и ги разделят в резервоари, пълни с вода, като всеки резервоар съдържа две женски и един мъжки. След това заснемат жабите в продължение на един час.

От 54 женски, които са били хванати от мъжки, 83% от тях са се претърколили по гръб в отговор.

„Това поставя мъжкия под водата, така че той я пуска, за да не се удави“, казва Дитрих.

Екипът установява също, че 48% от женските, които са били хванати от мъжки, издават сумтене и скърцане. Тези звуци, подобни на изръмжаване, имитират „призиви за освобождаване“, които мъжките жаби обикновено издават, за да предотвратят други мъжки да се качват на тях, казва Дитрих. „Но не е ясно какво сигнализират издавани звуци с по-висока честота“, добави тя.

Изследователите установяват и че една трета от женските лежат неподвижно с изпънати крайници за около две минути, след като са били възседнати от мъжки.

„За нас изглежда, че женската се прави на мъртва, въпреки че не можем да докажем, че това е съзнателно поведение“, казва Дитрих. „Това може да е автоматичен отговор на стреса.“

По-малките женски жаби, които обикновено са по-млади, са най-склонни да използват и трите стратегии за възпиране на мъжките, докато по-големите, вероятно по-стари, женски са по-малко склонни да симулират собствената си смърт, казва Дитрих. В резултат на това по-малките женски жаби обикновено са по-добри в избягването на мъжките, отколкото по-големите, добави тя.

Възможно е по-младите женски, които са преживели по-малко сезони на размножаване, да станат по-стресирани, когато бъдат възкачени от мъжки, което ги кара да реагират по-силно, казва Дитрих.

Като цяло, 46% от женските, които са били хванати от мъжки, са избягали успешно.

Въпреки че експериментите са доста различни от това, което се случва в реалния свят, тези стратегии са наблюдавани в дивата природа, казва Дитрих.

Фалшивата смърт като стратегия за бягство от нежеланите мъжки е документирана само при няколко други животни, включително водни кончета, паяци и при един друг вид земноводно - испански ребрест тритон (Pleurodeles waltl).

“Разбирането на подобно поведение при чифтосване може да помогне на усилията за опазване в бъдеще, ако се опитаме да отгледаме видове, които са на ръба на изчезване”, отбеляза Дитрих. „Въпреки че европейската планинска жаба е по-разпространена от много други видове, през последните 17 години се наблюдава постоянно намаляване на броя на популациите поради липсата на дъжд и сушите“, казва тя.