Светът на бъдещето

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Годината е 2060 и ти излизаш за училище. От балкона на апартамента си, който е на 205-ия етаж в небостъргач, влизаш направо в личния си стъклен асансьор. Сядаш и казваш накъде си.

Кабината се спуска до улицата, след което се отделя от сградата и поема по платното. Сега вече е подобен на куб автомобил. Наблизо има друг куб, където се возят приятелите ти; двете возила се съединяват в движение и се превръщат в по-голяма кола. NG Kids ти разказва за транспорта на бъдещето.

Март 2018

Вижте повече

Март 2018