Световните 8

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Вертикалните зеници на домашната котка й придават особен вид, но си имат предназначение. Котките са активни и денем, и нощем и очите им могат да се нагодят към всякаква светлина. Зениците им са кръгли, когато трябва да пропускат много светлина, и се свиват до цепки, ако трябва да пропускат по-малко. Виж още 7 животни със странни и уникални очи.
Март 2020

Вижте повече

Март 2020