Световен ден за опазване на околната среда

Природа Околна среда България

Световният ден за опазване на околната среда се провежда всяка година на 5 юни и е проява на Обединените нации за положителни действия, свързани с опазването на околната среда.
Световният ден за опазване на околната среда се провежда всяка година на 5 юни.
Снимка: iStock
Световният ден за опазване на околната среда се провежда всяка година на 5 юни. Снимка: iStock

Все повече правителствата по света разработват законодателствата си насочени към опазване на околната среда, все повече потребителите в развитите икономически страни изискват от доставчиците да докажат съответствие и добри практики по въпросите, свързани с опазването на околната среда.

Основната роля тук е на стандартите. През 1996 г. ISO публикува стандарта ISO 14001 за системи за управление по отношение на околната среда, преразгледан впоследствие няколко пъти и считан за голям успех, тъй като е въведен в над 159 страни и предоставя на организациите мощен инструмент за управление, отнасящо се до подобряване на резултатността спрямо околната среда.

В края на 2015 г. повече от организациите по света са сертифицирани по ISO 14001, което е значително постижение спрямо предходните години. Много организации са подобрили своята работа и са намалили влиянието върху околната среда от своите дейности, процеси, продукти и услуги чрез използването на системния подход, стремейки се към непрекъснато подобряване.

Международната организация за стандартизация ISO е дългогодишен и активен поддръжник на опазването на околната среда и изграждането на устойчиво бъдеще, като хиляди международни стандарти са посветени на тази сфера. Това са над 1000 стандарта за селското стопанство, подпомагащи земеделските стопани, производителите на храни и потребителите да се възползват от безценните богатства на природата, обхващайки както устойчиви земеделски методи и адаптиране към изменението на климата, така и намаляване на въздействието върху околната среда и подкрепа в използването на иновативни технологии.

Също така имаме и стандарти за устойчиво използване на водата, устойчиво производство на храни като кафе и какао и управление на околната среда. Основното предимство от внедряването на тези стандарти е, че те могат да се прилагат от организации с различна големина и вид на дейност, тъй като изискванията на системите за управление по отношение на околната среда са еднакви за всички, въпреки че начинът на внедряване зависи от големината на организацията и нейната дейност. /БГНЕС