Светите места по света

Списания Специални издания Цивилизация

В това специално издание на National Geographic отдаваме дължимото на разнообразието - и универсалността - на свещените пътувания: от самотните поклонения до най-големите религиозни сборища на земята.

Още от зората на писанта история хората са тръгвали на поклонения към свещени за тях места- в търсене на изцеление и просветление или пък като акт на вяра и саможертва. Тези духовни пътувания продължават да бъдат динамична съставка на религиите по цял свят.

Съдържание:

  • Християнство
  • Юдаизъм
  • Ислям
  • Индуизъм
  • Будизъм
  • Конфуцианство
  • Даоизъм
  • Шинтоизъм
  • Свещени места в природата