Сурикат се гушка с лъв

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Всеки път щом на суриката Боб му се доспи, той се сгушва на любимото си място – между лапите на лъвчето Зинзи. Двамата се запознали в зоопарка, в който живеели, след като майките им ги изоставили. Скоро вече се ближели един друг, гонели се и заспивали заедно. Зинзи обичал да се хвърля на игра върху сурикатчето – Боб хуквал да бяга, а после той се опитвал да скочи върху Зинзи! Научи трогателната им история в рубриката „Невероятни приятели животни“.
Август 2020

Вижте повече

Август 2020