Спасяването на рифовете

Природа Околна среда

Коралът съществува в симбиоза с фотосинтезиращи алги, които живеят в тъканите му и му осигуряват жизненоважни хранителни вещества (и цвят). Но високите температури и други стресови фактори могат да направят алгите токсични.

Когато това се случи, алгите могат да загинат или да бъдат изхвърлени от корала – процес, познат като избеляване, защото вътрешната тъкан на корала и белият му скелет от калциев карбонат се оголват. Ако коралът не може да възстанови отново връзката си с алгите, той ще гладува или ще се разболее. Докато климатичните промени затоплят океаните и убиват някои от най-забележителните корали на света, учените отчаяно се борят да защитят уязвимите райони и да развият по-устойчиви видове.

Май 2021

Вижте повече

Май 2021