Спасяването на гигантските грабливи птици на Амазония

Природа

С гладките си едноцветни тела, свирепи очи и пищни пера на главата харпиите – едни от най-едрите видове орли в света – често се нареждат сред най-забележителните птици на планетата. Ноктите им, способни да грабнат възрастен ленивец от дърво, понякога са по-големи от тези на мечка гризли, а женските тежат до 11 кг. Като върховни хищници харпиите играят жизненоважна екологична роля, като помагат да се поддържат във форма популациите на плячката. Учени, събирачи на бразилски орехи, земевладелци и туристически гидове се съюзяват, за да помогнат за спасяването на една от най-големите грабливи птици в света.

Октомври 2020

Вижте повече

Октомври 2020