Спасителна акция „Енот“

Списания - статии NG KIDS All Issues NG KIDS Articles

Уплашен малък енот претичва през оживен път в Калифорния. Внезапно приближава кола.

Уплашен малък енот претичва през оживен път в Калифорния. Внезапно приближава кола. Шофьорът не успява да го види и без да иска, минава през задния му крак. Енотът остава безпомощно да лежи на земята. NG KIDS ще ти разкаже как добросърдечни хора помагат на ранения енот да оздравее.

Май 2017

Вижте повече

Май 2017