Снимки на животни в свят от пластмаса

Китова акула плува до найлонов плик в Аденския залив близо до Йемен. Въпреки че китовите акули са най-големите риби в морето, те са застрашени от погл...

Китова акула плува до найлонов плик в Аденския залив близо до Йемен. Въпреки че китовите акули са най-големите риби в морето, те са застрашени от поглъщането на малки парчета пластмаса.

© Снимка: Томас П. Пешак / NAT GEO