Смъртоносната цена на мръсния въздух

Списания - статии National Geographic България

Според СЗО в глобален мащаб замърсяването на въздуха е отговорно за около 7 млн. случаи на преждевременна смърт годишно и може да е вредно дори при ниски нива.

По-голямата част от тези смъртни случаи са причинени от замърсяването на външния въздух; останалите могат да се отдадат предимно на дима от готварските печки. Броят на починалите вследствие на мръсния въздух е най-голям в развиващите се страни – половината са в Китай и Индия, – но замърсяването на въздуха си остава значим убиец и в развитите. Хората на замърсени места е по-вероятно да страдат от хронични болести, а такива пациенти са най-уязвими към Ковид-19. Нещо повече, замърсяването на въздуха може да отслаби имунната система и да възпали дихателните пътища, като така тялото става по-неспособно да се бори с респираторни вируси. Можем ли да решим този проблем?

Април 2021

Вижте повече

Април 2021

В априлския брой на сп. National Geographic България