Смело напред въпреки хората

Природа Околна среда

Морските костенурки кръстосват океаните от 100 милиона години, но ние излагаме тези издръжливи влечуги на риск.

От атлантическите ридлеи, не по-големи от автомобилна гума, до кожестите костенурки, които могат да тежат повече от бяла мечка, шест от седемте вида морски костенурки в света се смятат за уязвими, застрашени или критично застрашени. Статусът на седмия, плоскогърбата морска костенурка от Австралия, е неизвестен.

Ние обсебваме плажовете за гнездене, като издигаме хотели по брега и парцелираме крайбрежието. Осветили сме бреговете с дезориентиращи улични светлини. Някои костенурки биват удряни от коли. Замърсяването – от нефтени токсични материали до пластмаса, се разлива и в крайбрежните води. През последните 150 години са били избити 9 млн. ястребоклюни костенурки най-вече заради черупките им, от които се правят шноли за коса, очила, кутии за бижута и мебели. И все пак тези корави същества продължават смело напред въпреки препятствията, които поставяме пред тях.

 

 

 

Октомври 2019

Вижте повече

Октомври 2019