Сложната мрежа на живота

Природа

Миграцията на антилопите гну, които изминават кръгов маршрут през екосистемата Серенгети, е подложена на натиск. Ежегодното прииждане на над един милион антилопи на брега на р. Мара сякаш доказва, че миграцията е стабилна, но дългосрочните тенденции разказват нещо различно. В цялата страна популациите на големите бозайници рязко са тръгнали надолу.

Декември 2021

Вижте повече

Декември 2021

Добре дошли на Земята!Миграцията в Серенгети е едно от най-величествените зрелища на Земята, ключово за живота в област с удивителни гледки и пъстри култури.