Мотиви в български шевици: Какво означават символите?

България • от

Изкуството, по определение, е област от човешката дейност, при която действителността се пресъздава чрез художествени средства. Изкуството, според етнографа Хр. Вакарелски (1896 - 1979), е човешка дейност за опознаване и отразяване на света чрез образи.

Традиционна българска бродерия. Изобразява мотивът коло.

Традиционна българска бродерия. Изобразява мотивът коло.

© Илюстрация: IStock

При изработването на творби на народното изкуство народните майстори се водят от два принципа – магически и етнически. При ранните общества, потребностите за предпазване от невидимите зли сили и от украса са неразделно свързани в ежедневната практика, като водещ е магическият принцип. С времето обаче етническият надделява изцяло.

Народното изобразително (или приложно) изкуство при българите, се изразява в създаването на фигури от дърво и кост, в дърворезбата, в ковашкия занаят, в тъкането, в украсяването на облеклото с везба от разноцветни нишки - вълнени, а понякога и копринени. За везането се използва игла, наричана най-често шиварка или копринарка. За някои шевици се използва гергеф (служи за стесняване или опъване на частта от плата за везане). Българските везачки разполагат с невероятно разнообразие от бодове – прости, сложни, комбинирани.

Какво означават някои от символите в български шевици

Художествените тъкани се характеризират и с изключителното богатство и разнообразие на техники, цветове, композиции и мотиви.

Растителна орнаментика

Най-често срещаната орнаментика в българските шевици е растителната. Лозата, розата, лалето, карамфилът, символизиращи семейството, плодовитостта, мира и изобилието, са сред най-разпространените. В основата на всички тях стои изобразяването на древния символ “дървото на живота”.

Животинска орнаментика

При животинската (зооморфна) орнаментика, петелът, както и конят или конската глава символизират слънцето.

© Илюстрация: IStock

Паунът, или само перата му, са друг често срещан мотив. Той има апотропейна (защитна) функция – използва се против магия и уроки.

Човешки фигури

При антропоморфните (човешки) фигури, мотивът каракачанка е характерен за чипровските килими. Той изобразява черноока булка, но и женското начало. Символ е на плодородието.

Геометрична орнаментика

До геометричната орнаментика се стига чрез непрестанно стилизиране на различните фигури. Затова геометричната украса всъщност е последен, а не първи етап в развитието на декоративната текстилна украса.

Мотивът "канатица".

Мотивът "канатица".

© Илюстрация: IStock

Мотивът канатица например, който е съставен от тригълници, представлява стилизирано изображение на пеперуда. Той е древен символ пазител на дома и семейството. Носи благополучие и късмет.

Мотивът маказ изобразява ножица. Получава се от свързването на два триъгълника при острите им върхове. Символизира хармонията и равновесието в природата.

Коло е още един мотив, който символизира слънцето. Колото се получава от диагонално подредени триъгълници, като съчетава в себе си канатица или маказ, разположени в центъра му.