Силата на защитата

Природа

В повечето части на света опазването на моретата се възпрепятства от противопоставянето на риболовните, нефтените и минните интереси.

Едва 7% от Световния океан има някаква защита – предимно беззъби правила, с множество изключения – и само 2,5%  е строго защитен от експлоатация. Извън тези зони историята на океана е свързана с продължаващо опустошаване. Сега един амбициозен проект за спасяване на океаните разширява мисията си, за да подпомогне увеличаването на рибните популации и стабилизирането на климата.