Ще станем ли като Венера?

Списания - статии National Geographic България

април | от редактора

Красимир Друмев

Така се случи, че сега световното обществено внимание има два фокуса. Единият е, разбира се, пандемията с Ковид-19, а другият, макар не така силно изразен, е много активното изследване на Марс. Тази планета буквално ни обсебва с възможностите да бъде колонизирана, а всъщност сравнително неотдавна интересът ни беше насочен към друго небесно тяло. Към красивата с яркото си блещукане Венера. Призори й се възхищаваме като Зорница, при залез-слънце тя е Вечерницата. Самото име на тази планета с размери като нашата Земя събужда романтични чувства, каквито несъмнено е събуждала приказната богиня на красотата Венера.

Ала с бурното развитие на технологиите техните открития ни подействаха като гръм от ясно небе. Оказа се, че Венера е сякаш митичният Ад. Температурата на повърхността й е 400–500 градуса, тежки облаци като калпак я покриват и въобще не може да става и дума един ден да живеем там. Причината? Въглеродният диоксид, който създава жесток парников ефект.

Да ви е познато това състояние на атмосферата? Нашата прекрасна планета не от вчера му е жертва. Мръсният въздух стана част от ежедневието ни, няколко милиона души всяка година намират смъртта си заради него, в държавите с бурно развиващо се индустриално производство нещата са особено драматични, защото главна цел е не здравето на хората, а икономическият прираст.

От години повтаряме едно и също буквално до втръсване и като че ли тревогата минава покрай нас. Иначе е пределно ясно какво следва да се направи. Категорична правителствена и на международните институции политика към все по-чист въздух и отговорност на всеки гражданин за същото. Само че автомобили втора употреба и кюмбета на дърва и въглища са тъжна реалност в десетки бедни държави.

Колко заблуждаваща се оказа красотата на Венера. Дано един ден не се окаже такава и на нашата Земя.

Април 2021

Вижте повече

Април 2021

В априлския брой на сп. National Geographic България