Шести национален кристалографски симпозиум с международно участие

Пулсът на времето България

От 5 до 7 октомври 2016 г. в Големия салон на БАН ще се проведе VІ национален кристалографски симпозиум с международно участиe.

Организатори са Институтът по оптически материали и технологии, Институтът по минералогия и кристалография, Институтът по обща и неорганична химия, Институтът по катализ, Геологическият институт, Химикотехнологичният и металургичен университет и Българското кристалографско дружество.

Симпозиумът ще срещне учени от България, Франция, Германия, Австрия, Полша, Турция, Канада и Индия, работещи по актуални проблеми на съвременното общество, свързани с кристалографията, нанотехнологиите, екологията и медицината.

Млади учени и докторанти, работещи в тази област, също ще участват в събитието, което е подкрепено финансово от Фонд „Научни изследвания” по договор за съфинансиране.

По време на симпозиума ще бъдат изнесени и информационни лекции от фирми-спонсори, разпространяващи научна апаратура, за да се запознае аудиторията с последните новости и разработки в областта на аналитичната апаратура, предлагана в световен мащаб.

За повече информация и програмата на симпозиума: www.bgcryst.com/symp16/.