Съединението на България: "Най-лесната революция"

България

Честваме 138 години от Съединението на България.

Паметникът, създаден през 1985 г. от Величко Минеков в чест на Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885 г.).

Паметникът, създаден през 1985 г. от Величко Минеков в чест на Съединението на Княжество България с Източна Румелия (1885 г.).

© Илюстрация: IStock

Съединението на България е актът на фактическо обединение на Княжество България и Източна Румелия през есента на 1885 г. Той е координиран от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК) и се извършва след бунтове в различни градове на Източна Румелия. На 6 септември е извършен военен преврат, подкрепен от българския княз Александър Батенберг.

Съединението определя съдбата на България за векове напред. Но то е предшествано от редица значими събития – от вековната борба за съхранение на българския език, вяра и традиции, от Българското възраждане, от десетилетната борба за независима българска църква, от борбата за национално освобождение, от Априлското въстание и десетки други въстания, от Руско-турската освободителна война.

След несправедливите решения на Берлинския договор, България е разпокъсана, а бъдещето на целия регион, предопределено - ще бъде съпътствано от конфликти. Следват три войни: Сръбско-българската война, с която българите защитават Съединението на бойните полета край Сливница и Алдомировци (1885 г.), Балканската война (1912 – 1913 г.) и Междусъюзническата война (1913 г.). Но Съединението е последвано и от други важни исторически събития: Илинденско–Преображенското въстание (1903 г.) и обявяването на Независимостта на България (22.09.1908 г.).

В околностите на с. Алдомировци се провеждат част от бойните действия по време на Сръбско-българската война (1885 г.) и Отбранителното сражение при Сл...

В околностите на с. Алдомировци се провеждат част от бойните действия по време на Сръбско-българската война (1885 г.) и Отбранителното сражение при Сливница (ноември 1885 г.), при които българите защитават Съединението.

© Снимка: Ани Манева

Всички тези събития имат една цел - обединението на всички българи в границите на родината.

Съединението дава урок на великите сили, на всички държави, които със своето влияние, със своята военна и икономическа мощ, определят хода на историческото развитие. Този урок се състои в това, че независимо от всичко, те трябва да се съобразяват с България, защото тя може да отстоява своята свобода и своето обединение.

Съединението става възможно, защото е цел на всички българи, на всички политици.

Съединението е желано от всички българи, а държавниците от онова време са на висотата на своя народ. И тогава те имат разногласия, но достойнството им се състои в това, че успяват да загърбят различията по между си в името на националната цел – обединението на България чрез съединение на нейните две разпокъсани части.

Не са случайни думите на Иван Вазов, патриархът на българската литература, който казва, че “Съединението е една от най-лесните революции, защото то беше победило вече в душите на хората