Саркофагът в Чернобил трябва да бъде разглобен, тъй като може да се срути

Природа Околна среда

Вече девет години работници строят нов защитен корпус около стария саркофаг.

Катастрофата в ядрената централа в Чернобил се счита за едно от най-големите ядрени бедствия в света. На 26 април 1986 г., по време на тест за безопасност, реакторът избухва и във въздуха се отделят дим и радиоактивни материали. Експлозията и последвалите пожари водят до разпръсване на радиацията в много части на Европа, като най-високо е нивото й около 4 реактор, където се е случил инцидентът.

Около два месеца след катастрофата на работници е възложено да изградят саркофаг - масивна защитна обвивка около реактора - чиято цел е била да спре разпространението на радиоактивните материали. Поради силната радиация най-малко 31 работници загиват от лъчева болест.

Обвивката е трябвало да бъде възможно най-здрава и за целта са били използвани 400 000 кубически метра бетон и 7200 тона стомана. Но строежът е бил направен набързо, тъй като работниците са искали да ограничат вредата без да заплащат за това с животите си. Поради това свръзките остават незапечатани. Обвивката има и малки процепи през които водата може да проникне и да се получи корозия. Сега целият саркофаг трябва да бъде премахнат преди да се срути.

На 29 юни украинската компания, която управлява ядрената централа подписва договор на стойност за 69 милиона евро за разглобяването на саркофага. „С всеки елемент, който махаме рискът от срутване нараства, което от своя страна може да доведе до изтичането на големи количества радиоактивен материал“, казва компанията в съобщение.

Вече девет години работници строят нов защитен корпус около стария саркофаг. Частите с тегло 32 000 тона са били сглобени в Италия след което докарани в Чернобил с 18 кораба и 2500 камиона. Структурата е открита през юли, като целта й е да защити околната среда за векове напред като остави достатъчно време за възстановяването на оригиналния саркофаг.