С България в сърцето

България

Български преселници започват да се установяват в Бесарабия в края на XVIII в. в опита си да избягат от османското владичество. Търсим отговор на въпроса как бесарабските българи са успели да запазят етническата си принадлежност в заобикалящата ги разноцветна културна среда и кое определя етническата принадлежност – езикът, държавата, историята?

Февруари 2022

Вижте повече

Февруари 2022