Романтичният чар на Триест

Цивилизация

Елегантният и енергичен граничен град в Северна Италия е отдавна пренебрегвано културно съкровище. Подновеният интерес към триесткото пристанище с неговото местоположение, дълбочина, жп връзки и статута си на частично освободено от мита може да доведе до нова ера на благополучие.

Юли 2022

Вижте повече

Юли 2022