Ретрофотография Август 2012

От редактора

 

Шапка от гъба

Тази шапка, изработена от влакна от вътрешността на Fomes fomentarius, била изпратена по пощата до централата на National Geographic от Уилям Дж. О'Риърдън през 1920 г.
Придружителното писмо уточнявало размерите на шапката и предупреждавало редакторите, че тази „много рядка и необикновена шапка е направена от гъба".
Латинската дума fomes означава „прахан", но гъбата отдавна отказва да се примири, че е просто гъба, използвана за палене на огън. Дълга до 45 см, прахановата гъба, която никне по дървесните стволове, и днес продължава да бъде превръщана в шапки. Според свидетелство на очевидец, поместено в новините на Северноамериканската миколожка асоциация, „праханови" шапки с унгарски произход били забелязани да се продават на 12-ия международен симпозиум по гъбите и фибрите през 2005 г. Участникът закупил четири. -Джона Ризо

Ретро архив: разгледайте снимките на интернет адрес адрес nationalgeographic.bg.

Снимка: Чарлс Мартин, архив на NATIONAL GEOGRAPHIC

Август 2012

Вижте повече

Август 2012