Рекордни крайности

Природа Цивилизация

Сушата и обилните валежи могат да породят политически вълнения.
© от Елизабет Колбърт
Първата империя в света, Акадската, била основана преди 4300 години между реките Тигър и Ефрат. Нейната столица, известна с името Акад, вероятно се е намирала южно от днешен Багдад. Влиянието й се разпростирало на север до днешна Сирия, на запад до Анадола и на изток до Иран. Акадците били добре организирани, добре въоръжени и съответно богати. Но само век след основаването й Акадската империя внезапно рухнала. За период от три години сменила четирима императори, които управлявали за кратко.

В продължение на много години учените обяснявали гибелта на империята с политически причини. Преди около 10 години обаче климатолозите, изследващи дънните отложения в езерата и океана, откриха, че точно по времето, когато империята се разпаднала, валежите в района драстично намалели. Днес е прието заключението, че рухването на Акадската империя се дължало на опустошителната суша. Упадъкът на други цивилизации също отскоро се свързва с климатични промени в режима на валежите: Старото царство на Египет (което загива по същото време като Акад), андинската цивилизация Тиауанаку (която процъфтявала край езерото Титикака в Андите повече от хилядолетие - до 1100 г. сл.Хр., когато земите й били изоставени) и класическата маянска цивилизация (която рухнала, когато била на върха на своето развитие - около 800 г. сл.Хр.).

Промените в режима на валежите, които съсипали онези ранни цивилизации, предхождали с много векове индустриализацията и били предизвикани от естествени климатични явления, чиито причините остават неизвестни. За разлика от тях настоящите климатични промени в резултат от повишената концентрация на парникови газове в атмосферата са изцяло наше дело.

Топлият въздух задържа повече водна пара (която сама по себе си е парников газ). - т.е. атмосферата на един по-топъл свят съдържа повече влага. (На всеки градус по Целзий, с който нараства температурата на въздуха, съответстват 7% повече водни пари в определено количество въздух близо до земната повърхност.) Това не означава непременно повече дъждове (всъщност по-голямата част от учените смятат, че общата сума на валежите ще нарасне незначително), но вероятно се ще промени тяхното географското разпределение. Ще се засили основната атмосферна динамика, която управлява валежите: в някои части на света влажният въздух обикновено се издига нагоре, а в други влагата най-често пада под формата на дъжд или сняг.

Юли 2009

Вижте повече

Юли 2009