Ръбът на оцеляването

Природа

Песъчливите почви в южния край на пустинната местност Калахари съдържат много малки количества вода и хранителни вещества, които да поддържат живота. Как животните и растенията, обитаващи тази негостоприемна среда, са се приспособили към затрудненията, които телата им изпитват.

Август 2022

Вижте повече

Август 2022