Ранните години на Иисус - какво знаем?

Цивилизация

Знаем, че Иисус е израснал в Назарет и че Йосиф е бил дърводелец. Ако това е вярно, то и Иисус като първороден син на Йосиф несъмнено е бил обучен в занаята на баща си. Но евангелията оставят друго впечатление.

Земеделието и отглеждането на маслини били сред основните занимания на галилейските селяни.
Снимка: iStock
Земеделието и отглеждането на маслини били сред основните занимания на галилейските селяни. Снимка: iStock

Заради често противоречивата информация в евангелията на Новия завет точните дати на раждането и смъртта на Иисус не са известни.

Исторически сведения за Иисус от неговото време няма. Самите евангелия са написани десетилетия след неговата смърт. Доказателства за съществуването на Иисус обаче има запазени в творбите на по-късни римски автори.

Галерия | Евангелията – кaквo знаем за тях?

Вижте 7 снимки

Християнското предание определя раждането на Иисус към първата година от новата ера, но подробностите в евангелията твърдят друго.

Според Матей и Лука Иисус бил роден по време на управлението на Ирод Велики, което поставя датата не по-късно от 4-та година пр.н.е. - годината на смъртта на Ирод.

Дърводелец или земеделец

Както става ясно от многото притчи и символичните разкази на Иисус, той бил доста добре запознат със земеделието и обработването на галилейската земя.

Много думи от евангелията създават впечатлението, че Иисус (или бащата на Иисус - Йосиф) е бил галилейски селянин – човек, чийто живот по-скоро се въртял около жътвата и природните сезони, отколкото около чука и триона

През 1955 г. францисканският археолог Белармино Багати започнал поредица от разкопки непосредствено под църквата на Благовещението в Назарет – място, обикновено свързвано с пещерата, където архангел Гавраил се явил на Мария.

Намерени били няколко структури, строени една върху друга, като най-старата вероятно е била ранна синагога, издигната от еврейски християни през III вик. Под тази синагога Багати открил житници, преси за маслини и кладенци, които свидетелстват за съществуването на земеделско село около I или II век.

Защо тогава в Новия завет Йосиф е описан като дърводелец? Отговорът може да се намери в историята на Галилея от I век, тъй като годините след смъртта на Ирод Велики били период на голeми промени.

Галилейските фермери дълбоко ненавиждали смазващите данъци, наложени от Ирод, и затова по време на Пасха, през април 4 г. пр.н.е., будни евреи организирали протест в двора на Храма (по това време още незавършен).

Галерия | Разкрития за Ирод

Вижте 11 снимки

През 6 г. от н.е., когато Иисус вероятно бил на 12 години, Юда от Гамала, който по-късно ще основе еврейската полувоенна група, наречена зилоти, организира втория Галилейски данъчен бунт.

От Сирия били изпратени два римски легиона, за да потушат въстанието. Галилейските поля били изгорени, кладенците отровени и цели села били разрушени. Били екзекутирани 2000 евреи. Освен това около 6000 млади галилейци били изпратени в робство.

Галилейското земеделие било унищожено – фермерите, чиито семейства от векове обработвали земята, загубили всичко, което имали. В резултат на тази война много фермери, лишени от реколта и земя, отчаяно търсели работа другаде.

Случило се, че тогава започнал голям строеж на по-малко от половин ден пеш от село Назарет – започнало възстановяването на град Сепфорис - мястото, където живеел галилейският тетрарх Ирод Антипа.

Сепфорис бил разрушен по времето на първото галилейско данъчно въстание и Антипа решил да го възстанови по гръцки модел, така обичан от баща му.

Домакинството на Йосиф също растяло; според Маркo и Матей Иисус имал четири по-малки братя и неуточнен брой сестри (Марко 6:3; Матей 13:55). Някои учени предполагат, че Йосиф и най-големият му син вероятно са работели по възстановяването на Сепфорис през по-голямата част от юношеските години на Иисус и ранната му младост.

Всъщност истинското значение на гръцката дума tekton, спомената от Марко, глава 6 стих 3, обикновено превеждана като „дърводелец“, е по-близка до арамейското naggara, означаващо „работник“.

Според евангелието от Лука Иисус за първи път се изявил публично, като отишъл в синагогата в Назарет и прочел стих от Книгата на Исая.

Но ако Иисус е прекарал по-голямата част от младите си години на скелето на Сепфорис, как е получил образованието си? Съмнително е в малко селце като Назарет да е съществувало фарисейско училище към синагогата. Затова най-вероятният отговор е, че Иисус е получил образование под някаква форма извън Назарет, макар точни доказателства за това да липсват.

Из: "История на Библейския свят"

© National Geographic Society, 2007

© българско издание: СББ Медиа АД, 2016