Пулсът на Земята

Списания Специални издания Природа Цивилизация Наука

Предлагаме ви един нов поглед към удивителната малка планета, която наричаме свой дом. Само допреди век този дом ни изглеждаше много по-просторен. Но тъй като човешкото семейство драстично нарасна - както и възможностите ни да кръстосваме света, да го опасваме с жици и кабели и да извличаме неговите богатства - Земята сякаш се е свила. Осъзнавайки нейната крехкост, ние измерваме пулса на Земята. И първото, което откриваме, е, че той се ускорява.

От потопи до сблъсъци на континенти в продължение на 4,5 млрд. години планетата ни непрекъснато се е променяла. Но като изключим един-два паднали метеорита, Земята рядко е преминавала през толкова стремителни трансформации, на каквито сме свидетели днес. При това този път промените ги предизвикваме ние - модифицирали сме почти 35% от сушата за нуждите на земеделието, риболовът ни е засегнал екосистемите навсякъде в океана, самолети браздят атмосферата и оставят следи в небето. Броят на хората продължава да расте, като кара мнозина да се преселват в други държави или от селските райони към градовете. Природозащитниците спешно заделят територии с непокътната природа, а причинените от нас промени в климата водят до непредсказуемо изместване на ареалите на видовете. Всяка година все по-обвързаната ни глобална икономика дава шанс за охолен живот на стотици хиляди хора, докато други затъват все по-дълбоко в мизерията.

Точно както измерването на пулса помага на лекаря да установи здравословното състояние на пациента, така и ние излагаме пред вас някои от жизнените показатели на планетата, за да си извадите заключение за състоянието на нашата Земя. Лекарят използва показанията, за да реши как да лекува болния. Ние изследваме нашата планета с надеждата, че всеки ще се замисли как да лекува или да се грижи за този важен пациент, от чието здраве зависим всички.

Чрез факти и данни сме наблегнали на някои тревожни симптоми. Но пред нас се разкрива и един безкрайно красив, все още сравнително здрав планетарен организъм. Целта ни в National Geographic е да ви вдъхновим да се грижите за нашата планета. Надяваме се, че „Пулсът на Земята" ще постигне нещо повече - ще ви вдъхнови да се включите в усилията ни да съхраним Земята.

Гилбърт Гроувнър
Председател на борда на директорите
Национално географско дружество

Купи