Пътят на Ивайло към Царевец

България

Не от вчера въстанието и царуването на Ивайло будят силен интерес и още по-силни емоции.

Събитията от 1277–1280 г. с право са оценявани като най-драматичната страница от вътрешнополитическата история на средновековна България, а споровете около личността на знаменития бунтар и владетел надали ще приключат скоро. След победите на селския вожд над вилнеещите в страната татарски отряди на негова страна преминават градове и области, които признават властта му. Така започналата „селска война“ окончателно прераства в „гражданска“, в борба за върховната държавна власт и царския трон.

Март 2020

Вижте повече

Март 2020