Птиците не умират сами

Природа

В Международния ден на мигриращите птици ви припомняме този материал от брой юни, 2013 г. Той е насочен към това как да спрем избиването на пойни птици, мигриращи през Средиземноморието.
Текст: Джонатан Франзен; снимки: Дейвид Гутенфелдър
Текст: Джонатан Франзен; снимки: Дейвид Гутенфелдър

Галерия | Птиците не умират сами

Вижте 15 снимки

На птичи пазар в средиземноморския туристически град Марса Матру в Египет разглеждах клетки, претъпкани с гургулици и пъдпъдъци, когато един продавач забеляза неодобрението, изписано на лицето ми, и се провикна саркастично на арабски: „На вас, американците, ви е жал за птиците, но не ви е жал да хвърляте бомби върху нечия родина."
Можех да отговоря, че човек може да съжалява и за птиците, и за бомбите. В думите му обаче имаше нещо вярно за проблема за опазването на природата в свят на човешки конфликти - нещо, което не може лесно да се отхвърли. Той целуна пръстите си, за да покаже колко са вкусни птиците, а аз продължих да гледам намръщено клетките.
За госта чужденец ситуацията в Средиземноморието е ужасяваща: всяка година в този район стотици милиони пойни и по-едри мигриращи птици биват убивани за храна, печалба, спорт или най-общо за развлечение. В голямата си част безогледно, избиването им тежко засяга видове, чиито популации и без това са се свили заради разрушаването и разпокъсването на техните размножителни места на обитание.

Юли 2013

Вижте повече

Юли 2013